Prvi compliance seminar u Srbiji sertifikovan od CCB-a

Pozivamo vas da nam se pridružite 09. juna 2022.godine u Beogradu na seminaru “Zahtevi za usklađivanje sa standardima integriteta u ugovornim odnosima između srpskih kompanija i međunarodnih korporacija i međunarodnih finansijskih institucija” u organizaciji ABC Compliance d.o.o. Beograd.

Cilj ovog seminara je da učesnici prošire svoje znanje o međunarodnim propisima i standardima integriteta koje su međunarodne kompanije i treća lica, uključujući njihove partnerske kompanije iz Srbije, dužne da poštuju i sprovode u delo. Ove obaveze proizilaze iz propisa o usklađenosti i etici u zemljama u kojima posluju međunarodne kompanije (SAD, Velika Britanija, Evropska Unija, Japan, Australija…), kao i iz standarda ustanovljenih od strane međunarodnih finansijskih institucija (Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka…). Seminar će pružiti uvid u to kako prevenirati rizik od sankcija, kazni i raskida ugovora o saradnji u slučaju da se ne primenjuju obaveze usklađenosti sa standardima integriteta navedene u propisima i ugovorima, te kako integrisati preventivne mere u poslovne procese i internu regulativu.

Seminar je namenjen:

 • Compliance službenicima i svima onima koji se bave problematikom usklađenosti
 • Zaposlenima u pravnoj službi kompanije
 • Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
 • Internim revizorima
 • Članovima upravnog odbora kompanije
 • Direktorima i menadžerima

Ovaj seminar je sertifikovan od strane Compliance Certification Board (CCB)® (SAD) i nosi do 6.0 bodova (CCB CEU) uživo, jedan bod na svakih 50 minuta predavanja. Bodovi (CEU – Continuing Education Units) se dodeljuju na osnovu evidencije prisustva za svakog učesnika. Davanje prethodnog odobrenja ni na koji način ne predstavlja odobrenje sadržaja ovog događaja ili sponzora događaja od strane CCB.

Više o prikupljanju bodova i sertifikaciji profesionalaca iz oblasti etike i usklađenosti za sertifikat: CCEP-I (Certified Compliance and Ethics Professional – International), koju vrši Compliance Certification Board (CCB)® možete naći ovde.

Zašto je ova tema bitna?

Međunarodne kompanije sa sedištem u SAD-u, UK, zemljama Zapadne Evrope i drugim visoko regulisanim zemljama u obavezi su da poštuju standarde etike i integriteta koji su definisani kroz različite zakone i konvencije (Foreign Corruption Practices Act – FCPA, UK Bribery Act, OECD Anti-Corruption Convention, SAPIN II itd). Regulatori od kompanija zahtevaju uspostavljanje efektivnog Programa usklađenosti (Compliance Program), a neispunjenje obaveza definisanih zakonom donosi značajne sankcije za kompanije. Jedna od obaveza kompanija jeste i da proveravaju svoje treće strane (klijente, dobavljače, poslovne partnere, agente, zastupnike i druge) i da osiguraju da oni poštuju iste standrarde, na koji način se kroz ugovore ovi internacionalni zakoni protežu na teritoriju Srbije. Ovo se postiže kroz edukaciju trećih strana, informisanje o obavezama kroz kodekse za treće strane i druge relevantne politike i procedure,  povremene revizije, ali i kroz ugovorne odredbe u kojima se navode obaveze trećih strana da poštuju relevantne zakone, kao i internu regulativu međunarodne kompanije.

Neke od obaveza koje međunarodne kompanije kroz ugovore zahtevaju od srpskih kompanija su:

 • Pravila etičkog poslovanja uključujući poštovanje antikorupcionih zakona i standarda (FCPA, UK Bribery Act, OECD konvencija za borbu protiv korupcije itd.)
 • Obaveza potpisivanja i poštovanja Kodeksa za dobavljače
 • Obaveza provere zaposlenih (background checks)
 • Obaveza čuvanja poverljivih informacija i deljenje istih samo kada je potrebno (need-to-know basis)
 • Obaveze vezane za zaštitu ličnih podataka
 • Pravila vezana za objavljivanje informacija o saradnji (postavljanje referenci na web sajt, poslovne mreže, objave u medijima i sl.)
 • Zabrana rada sa konkurentskim firmama / obaveza dobijanja odobrenja za angažman sa konkurentskim firmama
 • Obaveze iz oblasti sigurnosti (mere fizičkog obezbeđenja, mere obezbeđenja IT resursa)

Razlog zbog koga se međunarodne kompanije na ovaj način štite kroz ugovorne klauzule je taj što međunarodna kompanija može biti procesuirana u svojoj matičnoj zemlji za aktivnosti svojih trećih strana u Srbiji ili bilo kojoj drugoj zemlji.

Vrlo često se dešava da međunarodne kompanije pored uvođenja ovih ugovornih klauzula ne izvrše obaveznu edukaciju trećih strana o njihovim obavezama u oblasti etike i integriteta, a domaća kompanija ne posveti dovoljno pažnje ugovornim odredbama, jer ugovori sadrže veliki broj aneksa i pozivaju se na dokumente koji nisu priloženi samom ugovoru (kao što su relevantni zakoni i interna regulativa koja je obično objavljena na web sajtu kompanije gde se redovno ažurira). Tako do kršenja ugovornih obaveza može doći a da partnerske kompanije iz Srbije uopšte nisu svesne kršenja.

Zbog toga je veoma bitno da se kako domaće, tako i međunarodne kompanije i njihova predstavništva u Srbiji više posvete edukaciji u ovoj oblasti i obezbede adekvatno razumevanje obaveza koje proističu iz međunarodne regulative i standarda iz oblasti integriteta.

Vreme, mesto i program seminara

Datum održavanja seminara: 09.06.2022. godine

Mesto: Hotel Zira, Ruzveltova 35, Beograd, Srbija

Program seminara možete preuzeti ovde ili ga pogledati ispod u PDF pregledaču.

Rok za prijavu

Na seminar se možete prijaviti do 07.06.2022. godine putem obrasca za prijavu koji možete preuzeti ovde i poslati na contact@abccompliance.rs. Broj mesta je ograničen i prijave će se prihvatati redosledom pristizanja.

Kotizacija

Cena kotizacije po učesniku:

 • Za prvog učesnika: 28.000,00 RSD
 • Svaki naredni učesnik iz iste organizacije ima pravo na 10% popusta

Cena uključuje materijal za rad, osveženje na pauzama i zajednički ručak.

Jezik seminara

srpski

Predavači

Bojan Bajić, dobitnik nagrade SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics)

Višnja Marilović, dobitnica nagrade SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics)

Mila Crnogorac Bajić, CCEP-I ( Certified Compliance and Ethics Professional – International)